โรงเรียนสุจริต
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ