ผู้บริหาร
นายไสว มีสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมัชชา วุฒิพลไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  รายการข้อมูล
 
 
 
   
 
 
        ประกาศมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ